MOL Food Grease är ett smörjfett framställt av syntetisk basolja och aluminiumkomplex förtjockningsmedel. Det är en kategori H1-produkt registrerad av NSF: Denna produkt kan användas som smörjmedel av livsmedelskvalitet (H1) i den direkta och indirekta miljön för livsmedelsbearbetning, där det finns risk för tillfällig kontakt med livsmedel .Det är ett mjukt, gulvitt smörjfett. Användningstemperaturområdet är mellan -30 °C och +140 °C.

 

     SDS