Petro-Canadas PURITY FG WHITE OIL 40 är en högkvalitativ vitolja med farmaceutisk kvalitet för användning inom livsmedels-, läkemedels- och jordbrukssektorn. De vita oljorna är baserade på Petro-Canadas patenterade produktionsform, av basolja där branschens optimala renhet uppnås med 99,9%,  där bl.a. oxidation minimeras.

     SDS