MOL Grafit LT 2EP är ett litiumbaserat smörjfett med högt grafitinnehåll. Det är det bästa valet för smörjning av lågvarviga lager och bultar som utsätts för dynamiska belastningar, främst i enskilda smörjenheter.

     SDS