Petro-Canadas VULTREX ™ MPG EP1 GREASE är ett kraftigt fett som tåler hög belastning, har hög dropppunkt, extremt högt EP. Produkten är utformad för ett brett utbud av tunga maskinapplikationer.

     SDS