PC FG SILICONE SPRAY är godkänd för användning i livsmedelsindustrin och kan användas som släppmedel och smörjmedel. Det är motståndskraftigt mot vattenhaltig miljö och kan vara rätt val på grund av förpackningsmaterial.

     SDS