Petro-Canadas PURITY FG WHITE OIL är en vit olja av högsta kvalitet med farmaceutisk kvalitet för användning inom livsmedels-, läkemedels- och jordbrukssektorn. De vita oljorna är baserade på Petro-Canada Lubricants patenterade produktionsmetod av basolja, där branschens absoluta optimala renhet uppnås med 99,9% renhet och bl.a. oxidation minimeras.

     SDS