Petro-Canadas PURITY ™ FG TROLLEY FLUID är ett livsmedelskvalitetssmörjmedel som är utformat för att smörja krokar och transportörsystem inom livsmedelsindustrin.

 

     SDS