Petro-Canadas PURITY ™ FG-Chain Oil är avancerade kedjesmörjoljor, speciellt formulerade för att ge goda smörjegenskaper samtidigt som de uppfyller alla livsmedelsgodkännanden relaterade till smörjmedel.

     SDS