Petro-Canadas SUPER VAC FLUID rekommenderas för smörjning och kylning av kolvar samt roterande vingvakuumpumpar som hanterar luft. De är särskilt lämpliga för pumpar som körs vid höga driftstemperaturer (100 – 130 gr.C)

   SDS