Petro-Canadas TURBOFLO ™ R&O är högkvalitativa turbinsmörjoljor avsedda för användning i ånga och gasturbiner samt cirkulerande olja i ett brett spektrum av industriella maskiner.

     SDS