Petro-Canadas TURBOFLO ™ R&O 46 är en högkvalitativ turbinsmörjolja avsedd för användning i ång- och gasturbiner samt som cirkulerande olja i ett brett spektrum av industriella maskiner.

     SDS