Petro-Canadas VULTREX ™ MPG EP är kraftiga fetter med hög belastning, högt fallpunkt, extremt tryck (EP) och utformade för ett brett utbud av tunga maskinapplikationer.

     SDS