• Petro-Canadas PURITY FG WHITE OIL är en vit olja av högsta kvalitet med farmaceutisk kvalitet för användning inom livsmedels-, läkemedels- och jordbrukssektorn. De vita oljorna är baserade på Petro-Canada Lubricants patenterade produktionsmetod av basolja, där branschens absoluta optimala renhet uppnås med 99,9% renhet och bl.a. oxidation minimeras.
       SDS
 • Petro-Canadas PURITY FG WHITE OIL är en högkvalitativ vitolja med farmaceutisk kvalitet för användning inom livsmedels-, läkemedels- och jordbrukssektorn. De vita oljorna är baserade på Petro-Canada Lubricants patenterade produktionsform av basolja, där branschens absoluta optimala renhet uppnås med 99,9% renhet, och bl.a. oxidation minimeras.
       SDS
 • Petro-Canadas PURITY FG WHITE OIL är en högkvalitativ vitolja med farmaceutisk kvalitet för användning inom livsmedels-, läkemedels- och jordbrukssektorn. De vita oljorna är baserade på Petro-Canadas patenterade produktion av basolja, där branschens absoluta optimala renhet uppnås med 99,9% renhet, där bl.a. oxidation minimeras.
       SDS
 • Petro-Canadas PURITY FG WHITE OIL 40 är en högkvalitativ vitolja med farmaceutisk kvalitet för användning inom livsmedels-, läkemedels- och jordbrukssektorn. De vita oljorna är baserade på Petro-Canadas patenterade produktionsform, av basolja där branschens optimala renhet uppnås med 99,9%,  där bl.a. oxidation minimeras.
       SDS
 • Petro-Canadas PURITY FG WHITE OIL är en högkvalitativ vitolja med farmaceutisk kvalitet för användning inom livsmedels-, läkemedels- och jordbrukssektorn. De vita oljorna är baserade på Petro-Canada Lubricants patenterade produktionsform av basolja, där branschens absoluta optimala renhet uppnås med 99,9% renhet, där bl.a. oxidation minimeras.
       SDS
 • Petro-Canadas PURITY FG WHITE OIL är en högkvalitativ vitolja med farmaceutisk kvalitet för användning inom livsmedels-, läkemedels- och jordbrukssektorn. De vita oljorna är baserade på Petro-Canadas patenterade produktionsform av basolja, där branschens absoluta optimala renhet uppnås med 99,9% renhet, där bl.a. oxidation minimeras.
       SDS