Petro-Canadas TURBOFLO ™ R&O 32 är en högkvalitativ turbinsmörjolja avsedd för användning i ång- och gasturbiner samt som cirkulerande olja i ett brett utbud av industrimaskiner.

     SDS