Petro-Canadas DURON ™ UHP, ultimata högpresterande motoroljor är en förstklassig, höggradig tungoljedieselmotorolja även vid låga temperaturer som skyddar mot ökat slitage, ger bättre produktivitet och minskad bränsleförbrukning.

     SDS