Petro-Canada´s PRECISION ™ Synthetic Heavy 1500 är formulerad med hög basolie viskositet samt en anpassad additivpakke, som är designad för smøring av långsomtgående och højtbelastede lejer som jag skovbrug, entreprenördrift och. Drifttemperaturer mellan -20 ° C och 170 ° C.

     SDS