Petro-Canadas PRECISION ™ SYNTHETC HEAVY 1500 är formulerad med hög basoljeviskositet samt ett anpassat additivpaket, som är designat för smörjning av lager med låga hastigheter och  höga belastningar inom t.ex.  skogsbruk, entreprenad och gruvdrift. Driftstemperaturer mellan -20 °C och 170 °C.

     SDS