PC MULTIRENS SPRAY är en mycket effektiv spray för att avlägsna rester av olja, tjära, asfalt, fett och ingrodd smuts.

    SDS