PC PAKNINGSISTANDSÆTTER är en vätska för reparation av packningar. Produkten tillsätts i befintligt smörjmedel.

     SDS