Petro-Canadas VULTREX ™ MPG EP är högvärdigt fett med hög prestanda, hög fallpunkt, extremt tryck (EP) och utformad för ett brett spektrum av tunga maskinapplikationer vid låga driftstemperaturer (ner till -45 gr.C)

     SDS