Petro-Canadas PETRO THERM är en värmeöverföringsolja speciellt utvecklad för användning i okomprimerade indirekt uppvärmda värmeöverföringssystem med en arbetstemperatur på upp till 315 ° C. PETRO TERM kännetecknas av att vara baserad på Petro-Canadas unika basolja, varför en betydligt längre livslängd för oljan kan förväntas.

     SDS