Petro-Canadas SUPER VAC FLUID rekommenderas till smörjning och kylning av kolv- och rotationsbladspumpar som hanterar luft. Den är särskilt lämplig för pumpar som körs vid höga driftstemperaturer (100 – 130 gr.C)

     SDS