Petro-Canadas PRECISION ™ SYNTETISKA EP är en litiumkomplex fedt med högydande syntetisk basolja till brug i bilbilsutrustning, entreprenörmasker, landbrug, skovbrug och gruvarbetare. En langtidsholdbar og universalanvendelig fedt, der er tillverket til at reducere produktionsomkostninger och kan operera ned till -40 gr.C.

     SDS