Petro-Canadas PRECISION™ SYNTHETIC EP är ett litiumkomplexfett med högpresterande syntetisk basolja för användning i fordonsutrustning, konstruktionsmaskiner, jordbruk, skogsbruk och gruvor. Ett universalt applicerbart fett med lång livslängd som är tillverkat för att minska produktionskostnaderna och kan fungera ner till -40 gr.C.

     SDS