Petro-Canadas PRECISION ™ XL 3 MOLY EP GREASE innehåller 3 % molybdendisulfit och rekommenderas för användning i tunga applikationer där stötar och vibrationer förekommer, såsom för industrimaskiner. Driftstemperaturer mellan -15 °C och 135 °C.

     SDS