Petro-Canadas PRECISION ™ SYNTHETIC MOLY GREASE är ett högpresterande fett för extrema belastningar med stötar och vibrationer. Innehåller 3% molybdendisulfit. Arbetstemperaturer mellan -40 ° C och 170 ° C

     SDS