Petro-Canadas REFLO ™ CFC-kylkompressorolja är ett smörjmedel som är konstruerat för allmän smörjning av kylkompressorer med CFC-köldmedium (klorerat fluorkol).

     SDS