Petro-Canadas REFLO ™ CFC-kylkompressorolja är ett kylmedelssmörjmedel som är konstruerat för allmän smörjning av kylkompressorer som fungerar med CFC-köldmedium (klorerat fluorkol).

     SDS