Petro-Canadas REFLO XL SYNTHETIC BLEND är en syntetbaserad kylkompressorolja som används i stora industriella ammoniakkylsystem med temperaturer ner till -51 grader Celsius.

     SDS