Petro-Canadas PURITY ™ FG2 GREASE med MICROL MAX är ett nyutvecklat avancerat smörjmedel baserat på det patenterade tillsatsen Microl Max + för livsmedelsmaskiner, där bakterietillväxt är ett problem.

     SDS