Petro-Canadas DURON ™ är en monograde olja, utvecklad för motorer som har kontinuerlig drift och därmed stabila driftstemperaturer. DURON ™ bygger på Petro-Canadas unika basolja, med exklusivt additivpaket. Detta ger DURON ™ en exceptionell livslängd och minskat slitage.

     SDS