PC SCRUBS HAND CLEANER HOLDER är en väggmonterad hållare för PC SCRUBS WIPES för hytter i rörlig utrustning eller i produktion.