Petro-Canadas PRECISION GENERAL PURPOSE MOLY EP2 GREASE är ett universalfett med litium och molydæn disulfat som har lång livslängd och som  används vid höga belastningar samt  vid stopp-start situationer.

     SDS