PRECISION ALLMÄNT MÅL MOLY EP2 GRESE
Petro-Canadas PRECISION ™ ALLMÄNT MÅL MOLY EP är en långtidsholdbar och universalanvendelig litium fedt med molydæn disulfat, som gör smøring vid höje belastningar samt stop-start situationer.

     SDS