Petro-Canadas PRECISION ™ XL 3 MOLY ARTIC GREASE innehåller 3 % molybdendisulfit och rekommenderas för användning i tunga applikationer där stötar och vibrationer förekommer, såsom för gruv- och vägmaskiner. Driftstemperaturer mellan -45 °C och 135 °C.

     SDS