Miljø & kvalitet

Petro-Chem har en klar strategi om at repræsentere ikke blot en portefølje af produkter med så miljørigtig profil som muligt, men også at vi gennem vores handlinger mindsker miljøpåvirkningen mest muligt.

Petro-Chem’s hovedforretning ligger indenfor smøreolier og -fedter. Vores leverandør er Petro-Canada Lubricants. De har følgende miljø og kvalitetscertificeringer

 • ISO 9001: 2015 kvalitets certificering
 • ISO 14001: 2015 miljø certificering
 • ISO 21469 fødevare, pharma, kosmetik og dyrefoder certificering
 • ISO/TS/IATF 16949: 2016 kvalitetssikrings certificering for den automotive industri

Vi har en række egen-producerede smøreolier og -fedter til at dække markedets behov og de er alle formuleret på Petro-Canada Lubricants’ råvarer.

Og hvorfor så Petro-Canada Lubricants?

Det er der særdeles gode grunde til. Ud over at deres teknologi er af den absolutte bedste kvalitet i verdenen, som giver en række uvurderlige fordele, så har produkterne også åbenbare miljøfordele:

 • Baseolier fra Petro-Canada er af sådan en kvalitet og renhed som ikke ses af andre i olieindustrien.
  Baseolierne har en renhedsgrad på min. 99,9%, dvs. fri for kræftfremkaldende aromater, svovl, kvælstof og andre uønskede urenheder.
 • Smøreolierne har længere levetid
 • Mindre smøreolie forbrug
 • Mindre slitage af maskindele sikrer længere levetid af maskiner
 • Lavere energiforbrug pga. lavere friktion
 • Mindre vedligehold
 • Færre leverancer af smøreolie og reservedele
 • Bedre nedbrydning i tilfælde af spild i naturen

Alt sammen noget der bidrager til mindre miljøpåvirkning.

Samtidig arbejder vi kontinuerligt på at:

 • Produkterne som et minimumskrav skal opfylde gældende lokal, Europæisk og global lovgivning.
 • Produkterne gennem den høje grad af renhed og lange livscyklus skal mindske skifteintervallet og forebygge forurening, reducere mængden af affald og bortskaffelse.
 • Vi samarbejder med vores kunder, leverandører, myndigheder og interesseorganisationer for på lang sigt, at optimere udnyttelsen af de tilgængelige ressourcer.
 • Vi skal fremme en åben dialog omkring miljøhensyn.
 • Vores medarbejdere skal have den nødvendige kompetence for at muliggøre at hensyn til miljøet bliver en del af vores daglige arbejdsdag.
 • Vi skal sammen med vores leverandør Petro-Canada Lubricants gennem teknisk udvikling og produkttilpasning samt den unikke HT proces (Hydrocracking & hydrotreating) optimere udbyttet af produkterne og derved mindste miljøbelastningen.
 • Alle aktiviteter skal være langsigtede og baseres på et livscyklus perspektiv, der medvirker til en varig og bæredygtig udvikling.

Petro-Chem har også en række egen-producerede produkter indenfor industrielle rengøringsprodukter, automotive add-on produkter og mere. Her gælder det også at de lever op til bedst mulige miljømæssige krav, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Petro-Canada No-Nonsense Warranty

Petro-Canada will repair damaged equipment, or replace damaged equipment parts resulting from a failure due to defects of the Petro-Canada lubricant, as long as the lubricant is used in accordance with your equipment manufacturer’s and our recommendations.

It’s more than just a Warranty. It’s a commitment.