Vi kan med stor glæde meddele, at Charlotte Vinge Leisner er indtrådt i bestyrelsen per 1. april 2022.

Charlotte skal være med til at bidrage både taktisk og strategisk til Petro-Chem’s fremadrettede udvikling, sammen med bestyrelsesformand Anders Bloch og adm. direktør Peter Lenthe.

Peter Lenthe glæder sig over Charlotte