805P er en 1-komponent PU-skum, der bruges sammen med en applikatorpistol, hvilket resulterer i højere udbytte, lettere påføring og er genanvendelig. Produktet indeholder ingen drivgasser, som er skadelige for ozonlaget.      SDS          Kontakt Petro-Chem A/S

Egenskaber

  • Fremragende vedhæftning, fyldeevne og høj termisk og akustisk isoleringsværdi.
  • Økonomisk forbrug takket være præcis påføring.
  • Højt udbytte op til 45 liter afhængig af temperatur og luftfugtighed.
  • Overholder brandklasse B3 iht. DIN 4102-1.
  • Skimmelsikker, vandtæt og kan overmales.

Anvendelsesområder

  • Fastgørelse og isolering af dør- og vinduesrammer.
  • Udfyldning og tætning af huller, samlinger og hulrum.
  • Opfyldning af gennemføringer i vægge.
  • Isolering af stikkontakter og vandrør.
Størrelser Farver
750 ml. Hvid