Petro-Canada’s PEERLESS™ XCG-FLEX er et optimalt valg ved brug i højhastigheds akselkoblinger, hvor der genereres store centrifugalkræfter og har CG-1 og CG-2 godkendelser. Produktet er baseret på højviskos baseolie og calcium sulfonat fortykker, der sikrer fedten bliver hvor den skal udføre sit arbejde.

     SDS    Kontakt Petro-Chem A/S